Á Space là một trung tâm nghệ thuật thể nghiệm phi lợi nhuận tại Hà Nội. Bắt đầu vào năm 2018, nhiệm vụ của Á Space là hỗ trợ và phát triển thực hành nghệ thuật của các nghệ sĩ trẻ tiềm năng ở nhiều phương tiện thực hành khác nhau. Chúng tôi mong muốn phát triển mạnh mẽ cộng đồng nghệ thuật đương đại tại Việt Nam, tạo cầu nối giữa các nghệ sĩ địa phương với giới nghệ thuật quốc tế. Ngoài việc là một không gian triển lãm, Á Space còn tổ chức workshops, các buổi trò chuyện với nghệ sĩ, trình chiếu phim, và chương trình nghệ sĩ lưu trú.