Cách giúp bạn tới thăm Á Space:

* Chú ý: Hãy đặt hẹn với chúng tôi trước khi bạn tới thăm không gian Á qua email: contact@aea.space hoặc điện thoại: +84 (0) 97 600 6147 

Địa chỉ: Ngõ 59 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội, Việtnam  (Cuối ngõ 59, rẽ phải, đi thẳng khoảng 500m)

Thời gian mở cửa: 12h30 – 16h00 | Từ thứ 4 tới thứ 7