Bill Nguyễn

– Sinh năm 1988, hiện sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh
– Là nghệ sĩ, người làm giáo dục, cây viết và giám tuyển

#Thực hành của nghệ sĩ

Sau khi nhận bằng Cử nhân Nghệ thuật tại Đại học Nottingham Trent (Anh), Bill trở về Việt Nam, và như bao người xa xứ khác hồi hương, anh mang trong mình một cảm thức không thuộc về ‘nơi đây’ cũng chẳng thuộc về ‘nơi kia’. Qua nghệ thuật, Bill tìm thấy khả năng đối diện, soi xét và phô bày bản thể một cách trung thực nhất. Bằng các dạng thức thực hành khác nhau, từ nghệ thuật trình diễn, viết lách, tới các nỗ lực giám tuyển, anh khám phá những khái niệm như sự gần gũi riêng tư, tính xa lạ, sự tiếp giáp văn hoá và những ‘sự thật’ lịch sử. 

Kể từ năm 2009, Bill hoạt động như một thành viên tích cực của quang cảnh nghệ thuật Việt Nam, cộng tác với các không gian do nghệ sĩ vận hành như Nhà Sàn Collective, Hanoi Doclab; đồng thời cũng thành lập những nền tảng dành cho thử nghiệm giám tuyển và kết nối khán giả như Manzi Art SpaceCuratorial Xà Quần (trực tuyến trên Instagram).

Bill là cựu thành viên nhóm giám tuyển tại Trung tâm Nghệ thuật Đương đại The Factory. Tháng 01 năm 2022, anh được bổ nhiệm làm Giám đốc của Nguyễn Art Foundation. Anh từng tham gia phiên thứ 8 của Berlin Biennial Young Curators Workshop, và CuratorsLAB do Viện Goethe Đông Nam Á khởi xướng.