Châu Hoàng
Giám tuyển, thành viên Ban giám tuyển Á 2024

Châu Hoàng là giám tuyển và quản lý nghệ thuật hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội. Thực hành của cô tập trung vào việc khai thác các khả thể của triển lãm và sáng tạo nghệ thuật cũng như khảo sát cách ngôn ngữ thị giác phản ánh và đặt câu hỏi về các lĩnh vực đa dạng của cuộc sống. Từ năm 2014 đến nay, cô đã tham gia nhiều dự án văn hóa và nghệ thuật tại Việt Nam, tiêu biểu bao gồm: Rạp chiếu bóng Ô Cách (Á Space, Hà Nội, 2023), Linh San: mây bay là bay rồi (Á Space, Hà Nội, 2022), Những Chân Trời Có Người Bay 4 (King Kho Mini Storage, Hà Nội, 2021), Queer Forever! (Nhà Sàn Collective, Hà Nội, 2015), IN:ACT NIPAF Asia WS (Nhà Sàn Collective, Hà Nội, 2017), Xuân Hạ: có con kiến trong ca nước (Chaosdowntown, Sài Gòn, 2018), Dự án Trạm Ẩn/Hiện châu Á (Ga 0, Sài Gòn, 2016-2017).