Đặng Hồng Anh là một nghệ sĩ Việt Nam đang tự học nghệ thuật. Tác phẩm của cô khám phá tính cá nhân/phi cá nhân hoặc giấc mơ/sự tưởng tượng, các quan sát hoặc phản xạ, đặt ra câu hỏi hoặc kích thích suy nghĩ. Hướng tới việc lồng những yếu tố châm biếm mơ hồ, hài hước song cô không muốn bị giới hạn. Nghệ thuật giúp cô ấy đưa suy nghĩ của mình vào, tìm ý nghĩa và sự rõ ràng, định vị, hiểu mọi người, và mở mang tâm trí. Âm nhạc là một trong những nguồn cảm hứng yêu thích của cô. Cô nghĩ rằng nghệ thuật nên là một phần không thể thiếu nhưng cũng cố gắng để đạt được sức thuyết phục sáng tỏ.