Lazar Lyutakov

Nghệ sỹ người Bulgary, hiện đang nổi tiếng ở Đông Âu, từng làm việc với Nhà sàn Studio và Ryllega Hanoi.

#Chia sẻ về thực hành

Đến nay, anh vẫn tiếp tục sáng tác với những tác phẩm lấy cảm hứng và tài liệu từ Việt nam. Tác phẩm sắp tới cho triển lãm tại Viennie Biennale năm nay cũng nằm trong chuỗi cảm hứng này.

Xem thêm thông tin về nghệ sĩ tại: http://www.lazarlyutakov.com