Sinh năm 1987. Tốt nghiệp trường đại học sư phạm nghệ thuật trung ương. Trong các thực hành của mình, Lê Tuyết Trinh thường sử dụng ngôn ngữ hội hoạ và đồ hoạ để trình hiện những tưởng tượng của bản thân. Cô quan tâm tới các vấn đề về tâm lý con người, các mối liên hệ giữa người và người, người và vật trong xã hội hiện tại, dưới góc nhìn bi quan.