Lem TragNguyen là một nghệ sĩ thị giác sinh ra ở Đức. Lớn lên giữa Đức và Việt Nam, với việc di chuyển liên tục giữa các cảnh tượng và văn hóa phương Đông – phương Tây đã làm mờ biên giới danh tính ở cô. Từ việc chất vấn sự tồn tại của cơ thể vật lý, thực hành của cô là chuỗi quá trình đi tìm “hơi thở” qua những kênh khí hậu-âm thanh-hình ảnh chuyển động không ngừng.