Linh Valerie Phạm

Người sáng lập Mắt Trần, một nghệ sĩ múa rối thể nghiệm và một người kể chuyện tự do.

#Thực hành của nghệ sĩ

Sử dụng ngôn ngữ nghệ thuật, Linh tổ chức và điều phối các workshops kể chuyện và kết nối khác nhau cho nhiều cộng đồng trên khắp cả nước. Sắp tới, cô sẽ lưu trú sáng tác tại Rimbun Dahan (Malaysia).

Các tác phẩm của cô đã được biểu diễn và trưng bày tại AgoHub(Hà Nội), Trung tâm Nghệ thuật Đương đại Vincom (Hà Nội), The Factory Contemporary Arts Center (TP HCM), Soul Live Project (TP HCM), Brick Theatre (New York), CPR-Center for Performance Research (New York) và HERE Arts Center (New York).

 

Xem thêm về Linh Valerie Phạm tại: linhpham.myportfolio.com