Nguyễn Đình Phương

– Sinh năm 1989, miền Bắc Việt Nam
-Tốt nghiệp trường Đại Học Mỹ Thuật Việt Nam năm 2015

#Thực hành của nghệ sĩ

1/ 2013 – 2014:Tham gia khoá học về thực hành nghệ thuật CUCA
2/ 2015:Tham gia liên hoan nghệ thuật trình diễn Nipaf cùng các nghệ sĩ từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc,…
3/ 09/2016 – 04/2017:Thực hiện tác phẩm trình diễn thử nghiệm bằng việc thổi vào vật liệu nylon, tại quê nhà
4/ 2018: Tham gia Experience camp tại Indonesia