Red Slumber

 

#Tuyên ngôn
Hắn sinh ra ở xứ sở của mình. Cảnh quan những giấc mộng chứa đựng những gương mặt và những ký ức lỏng là chất liệu của hắn. Hắn chơi với ngôn ngữ (kí hiệu), nước, gương và khoảng trắng và thấy mình từa tựa Funes của Borges kẻ có trí nhớ phi phàm sau khi bị quật ngã bởi một con ngựa xanh và trở nên hoàn toàn bất động đã quyết định giảm mỗi ngày quá khứ của mình xuống còn cỡ bảy mươi ngàn ký ức.