Đặng Thuỳ Anh
Nghệ sĩ, thành viên Ban giám tuyển Á Space

Đặng Thùy Anh là nghệ sĩ thị giác hiện sống và làm việc tại Hà Nội. Cô tốt nghiệp chuyên ngành Đồ họa trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 2019. Thùy Anh bắt đầu đến với nghệ thuật bằng các thực hành trình diễn từ năm 2017, sau đó tiếp tục khám phá và thể nghiệm với nghệ thuật sắp đặt, nhiếp ảnh, các phương pháp thực hành nghệ thuật mang tính vị niệm. Quan tâm của cô xoay quanh mối liên hệ giữa con người và thiên nhiên, những mô típ thị giác bị hiểu dập khuôn và ảnh hưởng của định kiến xã hội lên các quan niệm về giới. Ngoài ra, Thùy Anh thường sử dụng các cá thể sống, chính bản thân mình, cũng như những lưu trữ cá nhân làm chất liệu trong thực hành nghệ thuật. Các triển lãm cá nhân của Thuỳ Anh gồm: Lặng Yên San Sát (Trung tâm nghệ thuật đương đại The Factory, TP.HCM, 2019), Chợt Mộng Tan (Á Space, Hà Nội, 2022). Một số triển lãm nhóm và liên hoan nghệ thuật trình diễn tiêu biểu gồm: Swallow & Spit 1 & 2 (A+ WORKS of ART, Kuala Lumpur, 2023), Tái Nạm (Mơ Art Space, Hà Nội, 2022), Sáng – Trưa – Chiều – Tối (Á Space, Hà Nội, 2022); Tháng thực hành nghệ thuật (Heritage Space, Hà Nội, 2018), NIPAF Festival/IN:ACT (Nhà Sàn Collective, Hà Nội, 2017, 2019, 2022); Mot Plus Performance Festival (MoT Plus, Ho Chi Minh, 2019); Wu Wei Performance (Coda Culture, Singapore, 2020), Open Studio I, II & III (Á Space, Hà Nội, 2018); Emerging Artists 6 (Nhà Sàn Collective, Hà Nội, 2018).