Thùy Anh Đặng

– Sinh năm 1996, Hà Nội
– Hiện tại đang sinh sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh

#Thực hành của nghệ sĩ

Thùy Anh tốt nghiệp khoa Đồ Họa tại trường Đại học Mỹ Thuật Việt Nam năm 2019. Kể từ năm 2017, cô đã tham gia thường xuyên vào thực hành nghệ thuật thử nghiệm thông qua các sự kiện nghệ thuật trình diễn và khám phá các phương tiện khác nhau như sắp đặt, nhiếp ảnh và các phương pháp tiếp cận khái niệm để làm nghệ thuật. Thùy Anh quan tâm về mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên, các định kiến xã hội gắn liền với giới tính, hay đôi lúc là những cảm hứng từ trải nghiệm cá nhân. Cô thường sử dụng các sinh vật sống, cơ thể của chính cô ấy và các tài liệu lưu trữ cá nhân của cô ấy làm tư liệu cho nghệ thuật của mình.

1/ Solo exhibitions: Silent Intimacy (The Factory Contemporary Arts Center, Ho Chi Minh, 2019)
2/ Selected exhibitions include: Month of Art Practice (Heritage Space, Hanoi, 2018)
3/ Art Practice (Heritage Space, Hanoi, 2018)
4/ Open Studio I, II & III (Á Space, Hanoi, 2018)
5/ Emerging Artists 6 (Nhà Sàn Collective, Hanoi, 2018)
6/ NIPAF Festival/IN:ACT (Nhà Sàn Collective, Hanoi, 2017 and 2019)
7/ Mot Plus Performance Festival (MoT Plus, Ho Chi Minh, 2019)
8/ Wu Wei Performance (Coda Culture, Singapore, 2020)