Vân Đỗ
Giám tuyển, Giám đốc nghệ thuật, thành viên Ban giám tuyển Á

Vân Đỗ (sn. 1995, Việt Nam) là giám tuyển và người viết hiện sống và làm việc tại Hà Nội. Thực hành giám tuyển của Vân quan tâm tới những can thiệp vào các cấu trúc không gian có sẵn và thiết lập những tham dự có tính phê bình vào cộng đồng địa phương. Từ 2019 tới 2021, Vân làm việc trong nhóm giám tuyển của Trung tâm Nghệ thuật Đương đại The Factory (TP. HCM). Năm 2022, Vân chuyển về Hà Nội và bắt đầu vai trò Giám đốc Nghệ thuật của Á Space, một không gian độc lập ở Long Biên dành cho các thử nghiệm nghệ thuật. Các dự án và triển lãm gần đây gồm: Vy Trịnh: Quá áp (Nhà máy xe lửa Gia Lâm, Hà Nội, 2023); Tạp âm trắng (Nguyễn Art Foundation, TP. HCM, 2023); Tương tương ngộ ngộ cá kho tộ, ngộ ngộ tương tương đậu kho tương (Á Space, Hà Nội, 2023); IN:ACT 2022 (Nhà Sàn Collective & Á Space, Hà Nội & Kassel, 2022); Hà Ninh Pham: Ngụ ngôn quy nạp (A+ WORKS of ART, Kuala Lumpur, 2022); Lần trong / Nằm giữa / Vùi dưới / Lộ trên (The Factory, TP. HCM, 2021); Ca tụng (cõi) vi sinh (Dcine, TP. HCM, 2020).