Xuân Hạ

Là một nghệ sĩ thị giác hiện đang sống và làm việc tại Đà Nẵng

#Thực hành của nghệ sĩ

Thực hành đa phương tiện của Xuân Hạ tập trung vào những biến đổi xã hội và văn hoá ở quê hương cô ở miền Trung Việt Nam. Ngoài thực hành nghệ thuật cá nhân, cô cũng hoạt động tích cực trong việc xây dựng và mở rộng cộng đồng nghệ thuật địa phương, lần lượt vào năm 2015, cô đồng sáng lập Chaosdowntown Cháo, một tập thể nghệ thuật ở Sài Gòn; và vào năm 2019, Xuân Hạ thành lập câu lạc bộ a sông nhằm khám phá danh tính của con người và vùng đất của Đà Nẵng – Quảng Nam.

Thực hành nghệ thuật của cô thường bắt nguồn từ sự va chạm xung đột giữa bản thân cô và những thay đổi chóng mặt xảy ra ở môi trường xung quanh. Thông qua những thử nghiệm với chất liệu và không gian, Xuân Hạ sử dụng những mẩu vụn của đời sống hàng ngày kết hợp với đa dạng phương tiện nghệ thuật như hội hoạ, animation, video, điêu khắc và sắp đặt, nhằm đưa ra những kịch bản không thực và qua đó tạo hình cho các tự sự của mình.