#SOLO #MARATHON 2019

Solo Marathon’ là chuỗi chương trình mở xưởng liên tục trong suốt 6 tháng, bắt đầu từ tháng 3 năm 2019 bởi Á Space. Trong bối cảnh địa phương còn thiếu vắng cơ sở vật chất và cơ hội cho nghệ sĩ, chương trình này nhằm tạo điều kiện để nghệ sĩ được thử nghiệm và học hỏi qua việc trưng bày tác phẩm một cách tự do và cở mở. Chúng tôi tìm kiếm các cá nhân sẵn sàng đón nhận thử thách, mở rộng chủ đề và phương tiện trong sáng tác của mình; những người hiểu rằng, việc trình hiện tác phẩm cũng đồng nghĩa với việc cân nhắc tới nơi chốn, văn hoá địa phương, khán giả và cách thức mà họ đón nhận, đồng thời tạo tạo ra được khả năng tương tác với khung cảnh nghệ thuật trên thế giới.

Chương trình dành cho 6 nghệ sĩ trẻ người Việt. Bắt đầu từ tháng 03-06/2019, 6 nghệ sĩ được lựa chọn sẽ lần lượt trình hiện dự án cá nhân của mình; mỗi dự án kéo dài 1 tháng, diễn ra trong không gian cụ thể tại Á Space. Mỗi Dự án sẽ khởi đầu từ ngày đầu tiên của tháng và kết thúc tại ngày cuối cùng của tháng. Mỗi nghệ sỹ được chọn sẽ tham gia vào quá trình xây dựng tác phẩm tại Á Space và tiếp xúc với công chúng thông qua các buổi đặt hẹn và 1 buổi mở xưởng dành cho công cộng.

#KẾT QUẢ

No.1 (01 – 30/03/2019): Huong DonNa
No.2 (01 – 30/04/2019): Nguyễn Hữu Hải Duy
No.3 (01 – 30/05/2019): THAORS
No.4 (01 – 30/06/2019): RED
No.5 (01 – 30/07/2019): Linh Valerie Phạm
No.6 (01 – 30/08/2019): Minh Thang Pham