#Thời gian:

19h00 – 21h00, thứ Ba, 21/07/2020

#Địa điểm:

Á space

#Chương trình:
Coding là một công cụ rất mạnh mẽ và đáng sợ đối với những người tư duy trực quan. Buổi workshop cơ bản là một buổi gặp gỡ thân mật cho mọi người ở bất kỳ mức độ hiểu biết nào có niềm đam mê với nghệ thuật tạo hình.
– Phần 1: 19h00 – 20h00
Code art là gì? Nó được dùng để làm gì? Ta cần bắt đầu từ đâu?
Nguồn cảm hứng từ những nghệ sĩ tài năng và các xưởng có tiếng
Các nguồn thông tin hữu ích để bạn có thể tự học
– Phần 2: 20h00 – 21h00
Hãy cùng tạo ra một thứ gì đó hay ho nào!
Thiết kế hoạt hình 2D đơn giản bằng Touchdesigner
Để buổi workshop diễn ra thuận lợi hơn, xin hãy tải trước phần mềm tại: https://derivative.ca/download và tải Touchdesigner trước nha!