VỀ KHÔNG GIAN

Á Space (hay Álà một không gian nghệ thuật thể nghiệm phi lợi nhuận tại Hà Nội. Á được thành lập vào năm 2018 bởi ba đồng sáng lập Tuấn Mami, Rory Gill, Lê Dụng Hiệp và từ năm 2022 tới nay được điều hành bởi Vân Đỗ, với nhiệm vụ hỗ trợ và phát triển thực hành nghệ thuật của các nghệ sĩ trẻ tiềm năng ở nhiều phương tiện thực hành khác nhau.

Chúng tôi mong muốn phát triển mạnh mẽ cộng đồng nghệ thuật đương đại tại Việt Nam, tạo cầu nối giữa các nghệ sĩ địa phương với giới nghệ thuật quốc tế.

Ngoài việc là một không gian triển lãm, Á Space còn tổ chức workshop, các buổi trò chuyện với nghệ sĩ, các diễn giả từ nhiều lĩnh vực khác nhau, trình chiếu phim, và chương trình nghệ sĩ lưu trú.