Cách giúp bạn tới thăm Á Space:

* Chú ý: Hãy đặt hẹn với chúng tôi trước khi bạn tới thăm không gian Á qua email: a.experimental.art@gmail.com hoặc điện thoại: +84 (0) 963 832 044 

Địa chỉ: Ngõ 59 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội, Việtnam (Cuối ngõ 59, rẽ phải, đi thẳng khoảng 500m)

Thời gian mở cửa: theo lịch hẹn đặt trước hoặc tuỳ thuộc lịch chương trình/sự kiện cụ thể.