Amanda Reid

– 1995
Philadelphia, US

#Tuyên ngôn và thực hành của nghệ sĩ

Amanda Reid là một nghệ sĩ đa phương tiện với video, tiểu luận phim và nhiếp ảnh. Công việc của cô khám phá chính trị không gian, bản sắc và văn hóa, lịch sử thế hệ.

“Tôi làm việc và khám phá công việc của mình trong các không gian phân chia – những không gian mang tính địa lý, văn hóa, gia đình, trạng thái tinh thần và sức thuyết phục. Là một nghệ sĩ người Mỹ gốc Việt – người không thể hoàn toàn lấp đầy những khoảng trống trong sắc tộc và danh tính, tôi cảm nhận được bản thân mình thông qua video art và nhiếp ảnh – có thể chỉ ra những khoảnh khắc của sự chạm tình cờ giữa những khoảng cách văn hóa tưởng tượng và đời thực. Công việc của tôi là một phần kể chuyện thử nghiệm, một phần phi hư cấu, tìm cách tiết lộ một sự trọn vẹn thông qua sự đoàn kết với các nhân vật khác và các khái niệm tưởng tượng về bản sắc.”

 

https://www.amandareid.net/