Đỗ Văn Hoàng

– Sinh năm 1987
– Học trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh, Hà Nội

#Thực hành của nghệ sĩ

Đỗ Văn Hoàng. Anh Môn. Đỗ Kinh Hoàng – Một người đang thử việc nghệ thuật cùng bác Thà, người tôi gọi là nghệ sĩ Thu Hà bởi khả năng chằng buộc.