Hà Thúy Hằng

– Sinh năm 1989 tại Thanh Hóa, hiện sống và làm việc tại Hà Nội

– Tốt nghiệp Nhạc Viện khoa Lý luận Âm nhạc và hiện hoạt động như một nhạc sĩ độc lập có nhiều kinh nghiệm làm việc với cộng đồng và trẻ em

#Tuyên ngôn và Thực hành của nghệ sĩ

Những năm gần đây Hà Thúy Hằng có một mối quan tâm đặc biệt với âm nhạc truyền thống Việt nam. Với Hằng, sự bí ẩn của văn hóa phương Đông đặc biệt hấp dẫn và thu hút cô, ở đó cô tìm thấy sự đồng điệu trong quan niệm thẩm mỹ và tư duy của mình. Đồng thời trong quá trình thực hành những sáng tác của mình, cô nhận thấy tính đương đại nằm chính trong sự cổ kính của âm nhạc truyền thống Việt Nam. Cô muốn tiếp tục phát triển con đường của mình bằng những sáng tác lấy cảm hứng, chất liệu từ cuộc sống và văn hóa bản địa.