Linh Valerie Phạm là người sáng lập Mắt Trần, là một nghệ sĩ múa rối thể nghiệm và một người kể chuyện tự do. Các tác phẩm của cô đã được trưng bày tại OrientalGallery (Hà Nội), Trung tâm Nghệ thuật Đương đại Vincom (Hà Nội), Soul Live Project (TP HCM), Brick Theatre (New York), CPR-Center for Performance Research (New York) và HERE Arts Center (New York).

Sử dụng ngôn ngữ nghệ thuật, Linh tổ chức và điều phối các workshops kể chuyện và kết nối khác nhau cho nhiều cộng đồng trên khắp cả nước. Sắp tới, cô sẽ lưu trú sáng tác tại Rimbun Dahan (Malaysia).

Xem thêm về Linh Valerie Phạm tại: linhpham.myportfolio.com