Nguyễn Văn Thuỷ

– Sinh năm 1982
– Tốt nghiệp cử nhân khoa tạo dáng, chuyên ngành đồ họa trường Đại Học Mở, Hà Nội

#Thực hành của nghệ sĩ

Trong các sáng tác của mình, Thuỷ thường quan tâm đến đời sống văn hoá tại vùng nông thôn Bắc bộ.

Các triển lãm nhóm anh từng tham gia gồm: ‘Emerging Artists V‘ (Nhà Sàn Collective, 2017), ‘Những chân trời có người bay 4‘ (Kho King, 2020), Mở xưởng ‘Xin không có thật‘ (Ba-bau AIR, 2022).