Phạm Hà Ninh
Nghệ sĩ, thành viên Ban giám tuyển Á Space 

Hà Ninh Phạm (sn. 1991) là nghệ sĩ đến từ Hà Nội, Việt Nam. Nghệ thuật của Hà Ninh khám phá những cách khác nhau chúng ta sử dụng để xây dựng những hình dung về các vùng lãnh thổ ở phương xa. Hà Ninh tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 2014 và Học viện Mỹ thuật bang Pennsylvania năm 2018. Triển lãm cá nhân nổi bật gồm Cheat Codes, giám tuyển bởi Passenger Pigeon Press tại FRONT Art Space, New York (2019), Institute of Distance giám tuyển bởi Michael Lee tại S.E.A Focus, Singapore (2021), và Recursive Fables giám tuyển bởi Vân Đỗ tại A+ Works of Art, Kuala Lumpur, Malaysia (2022). Hà Ninh được đại diện bởi gallery A + Works of Art. Anh hiện là giảng viên khoa Thiết kế Ứng dụng Sáng tạo tại Đại học RMIT Việt Nam.