THỜI GIAN
Ngày: 16/08/2019
Mở cửa/ Door: 7:30PM
Biểu diễn/ Performances: 8PM – 10PM

ĐỊA CHỈ

Ngõ 59 Ngô Gia Tự (cuối ngõ rẽ phải đến chợ Ô Cách), Long Biên, Hà Nội.

Danh sách nghệ sĩ:
1. Luke Morse
2. Nguyễn Hữu Hải Duy
3. Trang Lý
4. Linh Hà
5. ASU(USA)
6. Diaphragmatic