#Thời gian
6:30pm thứ Năm, 06.06.2019

#Về In:act – Nipaf
*NIPAF là festival nghệ thuật trình diễn quốc tế thường niên được tổ chức tại các thành phố Nhật Bản như Tokyo, Osaka, Nagano, Nagoya, và tại nhiều nước Đông Nam Á. Giám đốc NIPAF, Seiji Shimoda đã làm nhiều workshop tại Hà Nội và đã mời rất nhiều nghệ sĩ trình diễn Việt Nam như Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Phương Linh, Phạm Ngọc Dương, Lại Thị Diệu Hà, Nguyễn Huy An, Vũ Đức Toàn, Phan Thảo Nguyên, Ly Hoàng Ly, Bùi Công Khánh, Nguyễn Quang Huy tham gia NIPAF tại Nhật Bản.
*IN:ACT là sự kiện trình diễn được Nhà Sàn Studio hợp tác cùng Bill Nguyen tổ chức từ năm 2010, bao gồm các buổi thuyết trình, workshop, trình diễn ngẫu hứng, ứng biến tại Hà Nội.

#Danh sách nghệ sĩ tham gia:

Hải Duy

TragLem Nguyen

Thùy Anh

Flinh

Lại Diệu Hà

Phụ Lục

La Mai

Seiji Shimoda