Cấn Văn Ân (An Can)

1992. Hanoi

#Chia sẻ của nghệ sĩ

Tôi bước vào nghệ thuật từ khi học lớp 10 (THPT). Tôi luôn có hứng thú với những chuyến đi thực tế và từ đó nảy sinh ra ý tưởng làm tác phẩm. Đặc biệt gần đây tôi đang làm việc và nghiên cứu về “KÝ ỨC”giữa những tin tưởng và ngờ vực, già và trẻ, mới và cũ , hiện tại và quá khứ , con người xưa và nay trong xã hội.