Flinh

– Sinh năm 1995
– Là nghệ sĩ thị giác, hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội

#Thực hành của nghệ sĩ

Flinh theo học khoa Hội họa trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam và bắt đầu thực hành nghệ thuật đương đại vào năm 2016. Cô thực hành với nhiều hình thức khác nhau như sắp đặt, video và đặc biệt là trình diễn. Cô đã tham gia vào một số triển lãm và liên hoan trình diễn, nổi bật là: IN:ACT 2016 và 2017 (Hà Nội), NIPAF International 2018 (Nhật Bản), Asia Live Performance 2018 (Ba Lan), Nhà Sàn 20+ (Hà Nội), triển lãm ‘Polyphony: Southeast Asia‘ (Trung Quốc), Wuwei Performance Series (Singapore)…

1/ Hanoi 2018 Asia live! Wietnam Performance in Poland

2/ NIPAF: INact 2017 Performance Art Festival

3/ NIPAF: INact 2016 Performance Art Festival

4/ Exhibition Workshop ‘45 Days in the Old Quarter