Gabby Miller là một nghệ sĩ sống ở Los Angeles, Hoa Kỳ. Cô cũng đã làm việc tại Hà Nội, Việt Nam, nơi cô đã tổ chức các dự án với Nhà Sàn Collective và The Queer Forever Festival.

Phần lớn các tác phẩm gần đây của cô đã được phát triển dựa trên kinh nghiệm của cô trong thời gian cư trú ba tuần trên một con tàu chở hàng đi từ Oakland đến Trung Quốc vào năm 2015. Cô đã làm việc cho dự án Artesterium ở Tbilisi, Georgia và được triển lãm tại The Luggage Store, The Museum of Capitalism, Trung tâm nghệ thuật Yerba Buena, SoMarts, Trung tâm nghệ thuật đương đại Aljira, và Trung tâm nghệ thuật Boston. Gabby có bằng Nhân chủng học tại Đại học Reed và hiện đang theo học Thạc sỹ về Studio Art tại UC Irvine.