Sung Tieu là nghệ sĩ người Việt / Đức sinh ra tại Hải Dương, Việt Nam.

Tác phẩm của cô suy ngẫm về các cấu trúc quyền lực lịch sử và đương đại phụ thuộc lẫn nhau xác định văn hóa và sự tiêu thụ của chúng ngày nay. Thông qua lăng kính kể chuyện cá nhân của mình, cô tranh luận về các vấn đề phân chia tầng lớp xã hội và văn hóa cũng như tính thành viên. Trong các tác phẩm trình diễn, sắp đặt, hình ảnh động và âm thanh, cô truyền đạt một cảm giác trật khớp, thường cố tình lảng tránh tính dễ đọc tường thuật. Sử dụng tác phẩm nghệ thuật như tập hợp, các tác phẩm sắp đặt nhiều lớp của cô kiểm tra tiềm năng thăng hoa của nghệ thuật tối giản trong khi chống lại bất kỳ bản dịch phân tán đơn lẻ nào.

Cô hiện đang lưu trú tại Bảo tàng Nghệ thuật Maebashi, Nhật Bản.