Lê Xuân Tiến

– Sinh năm 1995
– Tốt nghiệp chuyên ngành quay phim tại trường Đại học Sân khấu và Điện Ảnh Hà Nội

#Thực hành của nghệ sĩ

Hiện anh đang cùng bạn đi trên ‘Con đường của chúng ta hướng về Ánh Sáng’.