Nguyễn Hữu Hải Duy

Sinh ra tại Hà Nội

#Thực hành của nghệ sĩ
Nguyễn Hữu Hải Duy bắt đầu có những trải nghiệm sáng tác lần đầu tiên thông qua sự lắng nghe. Ngoài ra thường thường, anh dành phần lớn thời gian của mình để đi lại và ghi chép cũng như lưu trữ vào đầu óc những hiện tượng lông bông và khó hiểu. Anh bắt đầu có những trải nghiệm sáng tác lần đầu tiên thông qua sự lắng nghe.

Ngoài ra thường thường, anh dành phần lớn thời gian của mình để đi lại(hoặc không) và ghi chép cũng như lưu trữ vào đầu óc những hiện tượng lông bông và khó hiểu, đặt trọng tâm vào các chuyển vị nhỏ nhặt của tâm-sinh-lý hàng ngày và của những giấc mơ không bao giờ là tái trình hiện về/của bất cứ sự thật nào bên cạnh cơn ham muốn luôn trực chờ để ghi đè và thay thế. Do đó anh chọn cách thực hành dựa trên nền tảng bất định, luôn di chuyển giữa những chất liệu và cách thức biểu hiện khác nhau.