Phạm Nguyễn Anh Tú

Là nghệ sĩ thị giác đa phương tiện, hiện đang sinh sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh

#Thực hành của nghệ sĩ

Tú thường tiếp cận với video bằng cách chắp vá và chồng những hình động lại với nhau để tạo ra những cảnh phim về ký ức cá nhân, suy tưởng và ảo tưởng để khám phá những chủ đề về đồng tính, các mối quan hệ, tiềm thức và nhận thức.

01/2022 Tú tham gia chương trình ‘Hẹn Thư Sau‘ tại Á Space, Hà Nội với tác phẩm ‘Nguyễn Thị Điểm Ảnh‘ (2021)