Red

#Tuyên ngôn nghệ sĩ

Hắn sinh ra ở xứ sở của mình. Cảnh quan những giấc mộng chứa đựng những gương mặt và những ký ức lỏng là chất liệu của hắn. Hắn chơi với ngôn ngữ (ký hiệu), nước, gương và khoảng trắng và thấy mình từa tựa Funes của Borges kẻ có trí nhớ phi phàm sau khi bị quật ngã bởi một con ngựa xanh và trở nên hoàn toàn bất động đã quyết định giảm mỗi ngày quá khứ của mình xuống còn cỡ bảy mươi ngàn ký ức.

#Thực hành

1/ Mùng mung (06/2019) – exhibited at Á Space, Hanoi

2/ Giận hờn (07/2020) – Video Installation at Tôi tin tôi có thể exhibition, Hanoi

3/ Đó sẽ là một ngày bị đảo lộn trong một đêm không trăng không sao (01/2021) – Dance film

– Fifth Wall Fest Dance Film Festival 2021
– Seashort Film Festival 2021
– Mikino Film Week 2021
– S-Express Vietnam 2021

– Min Ln Exhibition – Curated by Thiên Bo Lê

4/ ∞(08/2021) | A 9-prompt-video-poem made for Teater Garasi (Indonesia) as a part of UrFear: The Multitude of Peer Gynt 2021 Project