Quang Quang

– Sinh năm 1999, Hà Nội
– Là một nghệ sĩ đa phương tiện

#Thực hành của nghệ sĩ

Thực hành của Quang tập trung vào mối quan hệ giữa con người và cảnh quan (bao gồm cả cảnh quan thiên nhiên/ con người tạo ra).

Thông qua việc quan sát và nghịch ngợm các đối tượng tự nhiên và không tự nhiên, nghệ sĩ có thể chắt lọc và trích xuất một câu chuyện mang tính suy đoán về các đối tượng và hiện tượng xung quanh anh ta.

Thông qua thiết kế, sắp đặt và trình diễn, những đối tượng mà anh ấy đã chọn, được tập trung và khảo sát kiểm chứng. Người xem được yêu cầu tham gia vào quá trình quan sát những vật thể này bộc lộ bản chất thật và những gì chúng có thể trở thành theo thời gian.