THAORS

– Sinh năm 1995
– Cử nhân Mỹ thuật – ĐH Mỹ thuật Việt Nam

#Thực hành của nghệ sĩ

Bắt nguồn từ những nỗi sợ khi còn nhỏ, đồng thời bản thân cũng đối mặt với sự mất mát khá sớm, THAORS đã hình thành ý thức sử dụng nghệ thuật như một hình thức giúp lấp đầy sự trống trải, chống chọi lại những nỗi ám ảnh bên trong. Những thực hành nghệ thuật của THAORS đặt ra vấn đề với những ám ảnh, những khúc mắc của bản thân và tìm tòi cách thể hiện, nghiên cứu cách giải quyết những vấn đề đó bằng bất kỳ chất liệu nào phù hợp.

Những thực hành nghệ thuật của THAORS đặt ra vấn đề với những ám ảnh, những khúc mắc của bản thân và tìm tòi cách thể hiện, nghiên cứu cách giải quyết những vấn đề đó bằng bất kỳ chất liệu nào phù hợp.

THAORS cũng sử dụng nghệ thuật như những “chiếc lọ” lưu giữ quá khứ. Nó bắt nguồn từ thói quen giữ lại những thứ “rác” quá khứ. Là hình thức “đóng hộp kỷ niệm”, cô biến nó trở thành những vật trưng bày quý giá hơn hết thảy mọi thứ.

THAORS đề cao việc tái sử dụng những vật liệu đến từ phế thải bằng việc lưu trữ và sử dụng nó vào trong quá trình thực hành nghệ thuật của bản thân, hướng đến những giải pháp thực hành nghệ thuật đi đôi với bảo vệ tính bền vững của môi trường.