Rắn Cạp Đuôi – một tập thể những cá nhân không bó hẹp hay lệ thuộc trường lớp âm nhạc nào, với họ, sự khiếm khuyết kỹ năng có thể bù đắp bởi sự cởi mở phóng khoáng. Cởi mở tứ phía và chẳng bao giờ ngừng nghỉ ở một trường âm thanh nào (psychedelic rock, garage rock, sludge metal, post-rock, post-punk, post-hardcore, hauntology pop, drone, dub, cùng bất cứ hiện thể nào của âm thanh cánh tả). Rắn cạp-đuôi-vẫy-vùng trong những trường âm thanh vô luật dữ dội và chìm đắm kì khôi.