Trần Minh Đức bị hấp dẫn bởi lịch sử của nơi chốn, hình ảnh của thời gian và quá khứ truyền cảm hứng cho hành động của con người trong các hình thức chiếm đoạt, phân mảnh và vô hình của chúng như lịch sử truyền miệng, lịch tôn giáo, bưu thiếp, tài liệu / hiện vật tìm thấy và nhiều hơn nữa. Tác phẩm của anh đặc biệt xem xét tính cách cuộc sống đô thị ở Việt Nam, nghiên cứu sự tương tác giữa tập thể và cá nhân, giữa các ý tưởng về tính địa phương và ngoại lai. Thực hành của anh bao gồm trình diễn, nhiếp ảnh, collage, video và sắp đặt. Anh đã tham gia nhiều chương trình lưu trú nghệ sĩ tại Tokyo, Nagasaki Nhật Bản, Paris Pháp, NYC Hoa Kỳ, Phnom Penh Campuchia và Seoul Hàn Quốc. Anh hiện đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Anh tham gia nhiều triển lãm đáng chú ý tại Hàn Quốc, Pháp, Hoa Kỳ, New Zealand, Ireland, Anh, Myanmar, Nhật Bản, Việt Nam.