#Thời gian:

16.00 – 18.00, thứ Hai ngày 23.10.2023

#Địa điểm:

Ba-Bau AIR, 82A Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội

#Tiểu sử: 
Dian Arumningtyas là nhà nghiên cứu và giám tuyển, người làm việc chặt chẽ với các chủ đề liên quan đến di chuyển văn hóa, sự tham gia của cộng đồng vào các dạng thức nghệ thuật và nghiên cứu văn bản thông qua các kho lưu trữ và bộ sưu tập thư viện. Dự án nghiên cứu dài hạn của cô mổ xẻ cách các chương trình nghệ sĩ lưu trú trở thành một chiến lược văn hóa được thúc đẩy bởi chương trình nghị sự của chính phủ và các nhà tài trợ nhằm phát triển và hồi sinh cộng đồng. Cô quan tâm đến việc đi sâu vào các mối quan hệ quyền lực và tính chủ động của cộng đồng địa phương để tham gia tích cực và bình đẳng trong việc cấu tạo nền văn hóa. Các dự án gần đây mà Dian đang thực hiện bao gồm tham gia Triển lãm Nghệ thuật Đương đại Diriyah Biennale năm 2024 với tư cách là trợ lý giám tuyển (2023-2024), đồng giám tuyển “Hội chứng hậu bản địa hóa” với Barim Gwangju, được hỗ trợ bởi Quỹ trao đổi văn hóa quốc tế Hàn Quốc (2022); đồng phát triển hội thảo giám tuyển với Goethe-Institut Bandung (2022); và đã học bổng từ Quỹ Ishibashi – Quỹ Nghiên cứu Nghệ thuật Nhật Bản từ Quỹ Nhật (2020). Cô hiện đang làm giám đốc chương trình cho Indeks.
#Chương trình
Á thân mời bạn tới với buổi trò chuyện cùng người bạn mới Dian Arumningtyas từ Bandung, Indonesia tại nhà Ba-Bau AIR.
Trong buổi trò chuyện Dian Arumningtyas sẽ chia sẻ về Indeks, một nền tảng giám tuyển hoạt động tại Bandung, Indonesia, và thảo luận về những điểm giống nhau giữa hai hệ sinh thái nghệ thuật của Bandung và Hà Nội. Buổi trò chuyện sẽ tập trung vào những nguyên tố cốt yếu để nuôi dưỡng nền tảng tương hỗ lẫn nhau cho những người thực hành ở mỗi bối cảnh.
Thành lập vào tháng 2 năm 2020, Indeks là một nền tảng giám tuyển nhằm nuôi dưỡng các đối thoại và chia sẻ tri thức thông qua các hoạt động nghệ thuật. Các chương trình của Indeks đa dạng, bao gồm thư viện, kho lưu trữ cộng đồng đóng góp, triển lãm, chương trình lưu trú, chiếu phim và hình ảnh động.