#SOLO #MARATHON 2020

#Solo#Marathon2020 tại Á Space là chương trình dành cho các dự án nghệ thuật khởi xướng bởi nghệ sĩ trẻ Việt Nam, những dự án hướng tới việc xem xét lại và phản hồi lại với các sự thay đổi của môi trường/văn hóa/xã hội. Trọng tâm của chúng tôi là các dự án nghệ thuật liên ngành, những dự án hợp tác giữa các nghệ sĩ và những tiếng nói khác như các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các thợ thủ công truyền thông v.v.. để truyền cảm hứng và lấp đầy khoảng trống giữa nghệ thuật và cuộc sống trong các cuộc đối thoại minh bạch bằng cách đưa ra nhiều tiếng nói đa chiều hơn. Chúng tôi khuyến khích các nghệ sĩ trẻ đi ra khỏi “Vùng an toàn” để thực hiện các cuộc hội thoại và chia sẻ công việc của mình với những người khác. Chúng tôi hi vọng những dự án/ý tưởng có thể vượt qua cái bề mặt của nghệ thuật để trở thành một phần của cuộc sống.

#Solo#Marathon2020 là chương trình gồm 6 dự án Mở Xưởng liên ngành, khởi xướng bởi Á Space và vận hành liên tục trong 06 tháng của năm 2020; 6 cơ hội cho 6 nghệ sĩ trẻ Việt Nam làm việc tại Studio ở Á Space; mỗi dự án sẽ kéo dài 1 tháng, từ mỗi đầu đến mỗi cuối tháng.