Trong bối cảnh địa phương còn hạn chế cơ sở vật chất và cơ hội cho nghệ sĩ, chương trình #SoloMarathon là một cam kết dài hơi của Á Space nhằm tạo điều kiện để những người thực hành nghệ thuật trẻ (bao gồm cả nghệ sĩ, giám tuyển, người viết và nhà nghiên cứu) được tự do thử nghiệm và học hỏi qua việc trưng bày tác phẩm một cách cởi mở. Chúng tôi tìm kiếm các cá nhân sẵn sàng đón nhận thử thách, mở rộng chủ đề và phương tiện trong sáng tác của mình; những người hiểu rằng, việc trình hiện tác phẩm cũng đồng nghĩa với việc cân nhắc tới nơi chốn, văn hoá địa phương, khán giả và cách thức mà họ đón nhận, đồng thời tạo tạo ra được khả năng tương tác với khung cảnh nghệ thuật trên thế giới. Trải qua bốn mùa #SoloMarathon, Á Space hân hạnh được đồng hành cùng hơn 25 nghệ sĩ và giám tuyển trong những thử nghiệm táo bạo và đầy hứa hẹn của họ. 

Trải qua bốn mùa Solo Marathon, Á Space hân hạnh được đồng hành cùng hơn 25 người thực hành nghệ thuật trẻ trong những thử nghiệm táo bạo và đầy hứa hẹn của họ. Ở phiên bản Solo Marathon 2023 này, Á Space vui mừng giới thiệu hai cặp đôi nghệ sĩ, giám tuyển sẽ tham gia cùng chương trình:

  • Phiên 1 (tháng 7, 8, 9, 10 năm 2023) với sự tham gia của nghệ sĩ Nguyễn Thị Diệp và giám tuyển khách mời Lê Thuận Uyên (Giám đốc Nghệ thuật The Outpost) xoay quanh các thử nghiệm, mối quan tâm hướng tới trưng bày cá nhân của Nguyễn Thị Diệp
  • Phiên 2 (tháng 11, 12 năm 2023, tháng 1, 2 năm 2024) với sự tham gia của Nguyễn Vũ Trụ và Nguyễn Hái Hoa (Quỳnh Chi) sẽ xoay quanh dự án chung ‘Yêu Hết Sảy: Sáng Mắt Ra’

Trong chương trình lần này:

  • Nghệ sĩ và giám tuyển tham dự chương trình sẽ có 03 tháng làm việc tại Á Space để phát triển đề xuất dự án hướng tới một trưng bày cá nhân;
  • Mỗi đề xuất sẽ nhận được một khoản kinh phí cùng hỗ trợ kỹ thuật và chuyên môn từ đội ngũ vận hành và cố vấn của Á Space cùng toàn bộ trang thiết bị, cơ sở vật chất và không gian lưu trú, thư viện, không gian xưởng làm việc và trưng bày sẵn có tại Á; 
  • Nghệ sĩ, giám tuyển tham gia chương trình sẽ cùng xây dựng đề xuất, phát triển và phản biện ý tưởng với nhau, cùng xây dựng các buổi mở xưởng, chương trình cộng đồng, sinh hoạt chuyên môn và trưng bày cá nhân của nghệ sĩ đó.
  • Thay vì thông qua “lời kêu gọi nộp đơn”, nghệ sĩ của phiên bản 2023 vẫn được lựa chọn thông qua lời mời trực tiếp từ Á Space dựa trên và niềm tin về tiềm năng dự án nghệ sĩ đang thực hiện, mức độ cần thiết về hỗ trợ chuyên môn, tài chính của dự án tương thích với khả năng hiện tại của Á Space.

Thông tin về các đề xuất dự án cũng như về các giám tuyển, nghệ sĩ tham gia chương trình sẽ được cập nhật tiếp trong thời gian sớm nhất.