CHUỖI SỰ KIỆN OPEN STUDIO 2018
THỜI GIAN
Mở xưởng lần 1: 29/06/2018
Mở xưởng lần 2: 28/07/2018
Mở xưởng lần 3: 08/09/2018

Series of Open Studios 2018 giới thiệu 15 nghệ sĩ trẻ có các thực hành đa dạng từ sắp đặt, video art, và nhạc thử nghiệm. Mục đích của dự án này là tạo ra cơ hội cho các nghệ sĩ trẻ có thời gian và không gian vật lý để tập trung phát triển các tác phẩm nghệ thuật của riêng họ, cũng như nhận được phản hồi trực tiếp từ khán giả trong suốt quá trình. Toàn bộ dự án kéo dài trong bốn tháng với ba lần mở xưởng được tổ chức nhằm giới thiệu các tác phẩm đang trong quá trình hoàn thiện của các nghệ sĩ đến với công chúng.

NGHỆ SĨ THAM GIA
Nguyễn Đình Phương, Cấn Văn Ân, Lê Tuyết Trinh, Nguyễn Hữu Hải Duy, Đặng Thuỳ Anh, Hano. Nguyễn Đức Huy, Flinh, Linh Cam, Tạ Minh Đức, Đỗ Văn Hoàng, Lê Thanh Tùng, Đặng Hồng Anh

GIÁM TUYỂN
Châu Hoàng

GIÁM ĐỐC NGHỆ THUẬT
Tuấn Mami