Bước sang năm thứ 6 hoạt động, Á rất vui mừng được thông báo Hà Ninh, Châu Hoàng, Linh Lê, Đặng Thuỳ Anh Vũ Đức Toàn sẽ tham gia cùng Vân Đỗ để xây dựng một Ban giám tuyển mới của Á. Ban giám tuyển mới này sẽ bắt đầu hoạt động từ tháng 1 năm 2024 trong nhiệm kỳ kéo dài 1 năm và làm việc chặt chẽ với Nhóm vận hành của Á gồm Hồng Anh (Quản lý vận hành) và Linh Meow (Thiết kế chính), cũng như được hỗ trợ và đồng hành bởi Tuấn Mami và Rory Gill (Đồng sáng lập/Ban điều hành).

Hà Ninh, Châu Hoàng, Linh Lê, Đặng Thuỳ Anh Vũ Đức Toàn là những người bạn, cộng sự, và đồng nghiệp lâu năm của Á, đã từng tham gia cũng như khởi xướng các chương trình, sự kiện với Á từ khi Á được thành lập tới những năm gần đây trong nhiều vai trò khác nhau. Với sự đa dạng về chuyên môn cũng như kinh nghiệm, các thành viên Ban giám tuyển ở cương vị mới sẽ góp phần xây dựng và mở rộng các chương trình cốt lõi của Á cũng như tiếp tục đóng góp vào cộng đồng thực hành nghệ thuật Hà Nội và các phạm vi rộng hơn ở nhiều phương diện đầy hứng khởi.

Trong những năm tới đây, nhiệm vụ của Á vẫn mong muốn tiếp tục là một không gian cho những thử nghiệm, một cộng đồng thực hành đa dạng và tương trợ nhau, một gạch nối giữa những thảo luận có tình phê bình và những đề xuất mạo hiểm. 

ban giám tuyển nhiệm kỳ 2024

Vân Đỗ

Hà Ninh

Châu Hoàng

Đặng Thuỳ Anh

Linh Lê

Vũ Đức Toàn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.